Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Створення програми прогнозу забруднення одним джерелом на алгоритмічних мовах програмування
Отримане значення приземної концентрації (при початкових умовах) порівняйте із значенням ГДКсд= 0,003 мг/м3. Зробіть висновок щодо шкідливості даної концентрації оксиду вуглецю для атмосферного повітря. Вкажіть у скільки разів більшою (меншою) є приземна концентрація від значення ГДК.
Є меншою у 22,061 рази
Є більшою у 22,061 рази
Є меншою у 7353,557 рази
Є більшою у 7353,557 рази
Є більшою у 0,003 рази