Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Створення програми прогнозу забруднення одним джерелом на алгоритмічних мовах програмування
Вітаємо, Ви виконали лабораторну роботу!
Продовжити виконання лабораторної роботи