Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Створення програми прогнозу забруднення одним джерелом на алгоритмічних мовах програмування
Зона перекиду факела викиду характеризується:
невисоким вмістом шкідливих речовин в приземному шарі
мінімальним вмістом шкідливих в приземному шарі
максимальним вмістом шкідливих в приземному шарі