Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Розрахунок категорії небезпечності підприємства. Побудова санітарно-захисної зони.
Що здійснюється в залежності від категорії небезпечності підприємства?
Облік викидів забруднюючих речовин
Встановлюють значення ГДВ або ТПВ забруднюючих речовин
Встановлюють значення ГДК або ОБРВ забруднюючих речовин