Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Розрахунок категорії небезпечності підприємства. Побудова санітарно-захисної зони.
Що здійснюється в залежності від категорії небезпечності підприємства?
Призначається штраф за викид забруднюючих речовин
призначається санітарно-захисна зона
Призначається відрядження працівників з метою лікування