Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Розрахунок категорії небезпечності підприємства. Побудова санітарно-захисної зони.
В якому порядку розташовують речовини, що викидаються підприємством в атмосферу за ступенем забруднення?
по спаданню (від максимального до мінімального)
по спаданню (від мінімального до максимального)
по зростанню (від максимального до мінімального)
по зростанню (від мінімального до максимального)