Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Розрахунок категорії небезпечності підприємства. Побудова санітарно-захисної зони.
Вибираємо дані варіанта 0 із таблиці 4
Продовжити виконання лабораторної роботи