Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Розрахунок категорії небезпечності підприємства. Побудова санітарно-захисної зони.
За обрахованим сумарним значенням (Мj/ГДК)aj усіх речовин встановлюємо до якої категорії небезпечності відноситься підприємство? Вкажіть категорію небезпечності підприємства?
III категорія небезпечності підприємства
II категорія небезпечності підприємства
I категорія небезпечності підприємства
IV категорія небезпечності підприємства
V категорія небезпечності підприємства