Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Визначення умов спуску стічних вод у водні зони
Чи може концентрація шкідливої речовини безпосередньо у стічній воді може дещо перевищувати значення ГДК?
Ні в якому разі
Може
Не має значення
Правильна відповідь відсутня