Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Визначення умов спуску стічних вод у водні зони
Які параметри слід врахувати для визначення максимальної граничної концентрації шкідливої речовини Сcт.гран. в стічній воді?
Параметри та гідрологічні характеристики водоймища (річки)
Параметри та геометричні характеристики труби для скидання в річки
параметри та генеалогічні характеристики водоймища (річки)