Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Визначення умов спуску стічних вод у водні зони
Які параметри слід врахувати для визначення максимальної граничної концентрації шкідливої речовини Сcт.гран. в стічній воді?
Максимальна концентрація даної шкідливої речовини СФ (мг/л) в водоймищі
Фонова концентрацію даної шкідливої речовини СФ (мг/л) в водоймищі
Мінімальна концентрація даної шкідливої речовини СФ (мг/л) в водоймищі