Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Визначення умов спуску стічних вод у водні зони
Як називається гранична кількість забруднюючих речовин, що міститься у водних об’єктах без погіршення показників якості води у контрольних пунктах?
Гранично допустимий скид
Гранично допустимий стид
Гранично допустимий вид
Гранично допустимий бескид