Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Визначення умов спуску стічних вод у водні зони
Яким має бути мінімально необхідний ступінь очищення стічної води очисними спорудами перед скиданням в річку (nmin)? Щоб, стічну воду можна було спускати в річку без додаткового очищення?
nmin < 0
nmin > 0
nmin ≤ 0