Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Визначення умов спуску стічних вод у водні зони
В якому випадку скидання стічних вод без додаткового очищення не дозволяється?
nmin < 0
nmin > 0
nmin ≤ 0