Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Визначення умов спуску стічних вод у водні зони
Тема: Визначення розрахунковим методом умов спуску стічних вод в водні об`єкти

Мета: Знайомство з методами розрахунку умов спуску стічних вод в проточний водний об`єкт та методами очистки стічних вод

Продовжити виконання лабораторної роботи