Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Визначення умов спуску стічних вод у водні зони
Визначаємо відношення відстаней між місцем випускання стічних вод та місцем водокористування по фарватеру та по прямій лінії φ (з точністю до 3 знаку після коми)?
1,207
0,042
0,022
1,027
1,072