Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Визначення умов спуску стічних вод у водні зони
Визначаємо Максимальну граничну концентрацію шкідливої речовини в стічній воді Сcт.гран. (з точністю до 2 знаку після коми)?
1,61
1,60
1,59
16,2
0,162