Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Визначення умов спуску стічних вод у водні зони
Вирішення яких задач передбачає контроль та керування якістю води у водних об`єктах?
визначення вимог до ступеню очищення стічних вод
визначення вимог до мінімального вмістом шкідливих в приземному шарі
визначення вимог до максимального вмісту шкідливих речовин в приземному шарі