Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Визначення умов спуску стічних вод у водні зони
Вирішення яких задач передбачає контроль та керування якістю води у водних об`єктах?
Визначення можливого та достатнього ступеню розбавлення стічних вод до нешкідливих концентрацій в пунктах водокористування
Визначення можливої вологості та сонячної радіації
Визначення можливого тиску та опадів