Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Визначення умов спуску стічних вод у водні зони
Що широко використовується для оптимізації витрат на очищення стічних вод?
здатність водоймищ до розсіювання та асиміляції шкідливих речовин
здатність водоймищ до розсіювання та дисиміляції шкідливих речовин
здатність водоймищ до розсіювання та симуляції шкідливих речовин
здатність водоймищ до розсіювання та стимуляції шкідливих речовин