Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія
Лабораторна робота: Визначення вмісту токсичних газоподібних речовин у повітрі
Довжина забарвленого стовпчика індикаторного порошку в трубці
пропорційна концентрації аналізованого газу
дорівнює концентрації аналізованого газу
пропорційна об’єму аналізованого газу