Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія
Лабораторна робота: Визначення вмісту токсичних газоподібних речовин у повітрі

Cн = Ct,P(273 + t)∙101,3/(273∙P)

Вказана формула використовується для розрахунку
концентрації оксиду сірки у повітрі
концентрації оксиду сірки у повітрі за нормальних умов
ефективності очистки повітря від сірки