Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія
Лабораторна робота: Визначення вмісту токсичних газоподібних речовин у повітрі
Матеріали й устаткування:

1 Газоаналізатор УГ-2.
2 Індикаторні трубки.
3 Набір індикаторів.
4 Поглиначі.

Продовжити виконання лабораторної роботи