Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія
Лабораторна робота: Визначення вмісту токсичних газоподібних речовин у повітрі
Визначення вмісту газоподібних токсичних речовин включає такі етапи:

1. Виготовлення індикаторної трубки.
2. Виготовлення фільтрувального патрона.
3. Підготовка приладу до роботи, перевірка його герметичності.
4. Вимірювання концентрації забруднюючої газоподібної речовини.
5. Визначення концентрації та приведення отриманого значення до нормальних умов.
6. Завершення роботи з приладом.

Продовжити виконання лабораторної роботи