Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія
Лабораторна робота: Визначення вмісту токсичних газоподібних речовин у повітрі
Визначення концентрації сірчистого ангідриду.

Концентрацію газу, що визначається, знаходять, порівнюючи нижню межу стовпчика забарвленого порошку індикаторної трубки з нульовою відміткою вимірювальної шкали етикетки.

Цифра на шкалі, що збігається з верхньою межею забарвленого стовпчика порошку, показує концентрацію газу(пари), що визначається.

При розмитості межі розділу кольорів прошарків вихідного й індикаторного порошку, що прореагував, відлік концентрації газу (пари), що визначається, проводять по шкалі, по нижній і верхній частинам межі. За результат виміру приймають середнє значення.

Виміри проводять не менше 2…3 разів, щоразу використовуючи нову трубку. За результат виміру приймають середнє арифметичне значення. Виберіть правильне значення (С):

С(SO2)=13
С(SO2)=26