Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія
Лабораторна робота: Визначення вмісту токсичних газоподібних речовин у повітрі
Виберіть правильне значення показника Сн:
Сн=13,13 мг/м3
Сн=25,25 мг/м3