Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія
Лабораторна робота: Визначення вмісту токсичних газоподібних речовин у повітрі
Оформіть протокол та вишліть його викладачу.

 

Лабораторна робота №1

ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ТОКСИЧНИХ ГАЗОПОДІБНИХ РЕЧОВИН У ПОВІТРІ

Мета роботи: ознайомитись із методами та засобами інструментальних вимірів вмісту шкідливих газів і парів у повітрі; ознайомитись з роботою газоаналізатора УГ-2.

Матеріали й устаткування: газоаналізатор УГ-2, індикаторні трубки, набір індикаторів, поглиначі, окислювачі.

Хід роботи.

1. Виготовити індикаторні трубки.

2. Перевірити герметичність повітрязабірного пристрою УГ-2.

3. Визначити вмісту SO2 у повітрі.

3.1. Виготовити фільтрувальний патрон на сірчистий ангідрид.

3.2. Провести вимірювання.

4.Розрахувати концентрацію забруднюючої речовини за нормальних умов згідно формули:

Cн = Ct,P(273 + t)∙101,3/(273∙P)

де Ct,P – результат виміру концентрації газу, що визначається, при температурі навколишнього повітря (t, °С) і атмосферному тиску (Р, кПа), мг/м3.

5.Отримані результати вимірів занести в таблицю 1.

Таблиця 1 – Результати вимірів концентрації газу в повітрі

Забруд-
нююча речовина
Темпера-
тура

повітря, °С

Атмосфер-
ний тиск,

мм рт.ст.

Результат виміру концентрації газу, мг/м3ГДК,

мг/м3

Концентрація, мг/м3
 

 

     

6. Порівняти отримане значення з ГДК та зробити висновок про ступінь загазованості досліджуваного повітря.

Виконання лабораторної роботи закiнчено.
Оформiть та вiдiшлiть для перевiрки звiт по лабораторнiй роботi.