Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія
Лабораторна робота: Визначення вмісту токсичних газоподібних речовин у повітрі
Згідно діючого законодавства вміст забруднюючої речовини у повітрі
не повинен перевищувати гранично допустиму концентрацю (ГДК) цієї речовини
повинен перевищувати ГДК цієї речовини
не контролюється