Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія
Лабораторна робота: Визначення вмісту токсичних газоподібних речовин у повітрі
Автоматичні прилади видають світловий, звуковий або комбінований сигнал у випадку
перевищення рівня ГДК забруднюючої речовини у повітрі
меншої концентрації забруднюючої речовини у повітрі , ніж ГДК
дорівнювання концентрації забруднюючої речовини у повітрі гранично допустимій концентрації