Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія
Лабораторна робота: Визначення вмісту токсичних газоподібних речовин у повітрі
Чутливість методів і приладів контролю за вмістом забруднюючої речовини у відібраній пробі повітря не повинна бути нижче
0,5 часток ГДК
0,1 часток ГДК
0,8 часток ГДК