Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія
Лабораторна робота: Визначення вмісту пароподібних забруднюючих речовин у повітрі
Вступ.

Шановний студенте, виконання даної лабораторної роботи здійснюється тільки після виконання попередньої лабораторної роботи даного модуля, в якій Ви отримуєте необхідні знання з правил користування газоаналізатором УГ-2. Перед початком виконання лабораторної роботи Вам необхідно ознайомитись із теоретичними відомостями та пройти допуск (тестовий контроль). У разі не проходження тестового контролю Вам потрібно повторно ознайомитись із теоретичним матеріалом та отримати допуск.

Після виконання лабораторної роботи Вам необхідно оформити згідно заданої форми звіт та відправити його викладачу.

Бажаємо успіхів у виконанні роботи.

Продовжити виконання лабораторної роботи