Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія
Лабораторна робота: Вивчення адсорбційного методу очищення стічних вод
Розрахункова концентрація 1-го розчину дорівнює, г/дм3, (оберіть правильну відповідь):
C21=0,1
C21=0,01