Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія
Лабораторна робота: Зневоднення осадів стічних вод центрифугуванням
Маса бюкси з осадом після висушування складає: m2 = 26,44 г

Розраховуємо масову частку вологи осаду (Wц, %) після механічного зневоднення на центрифузі за формулою:

Wц = (m1 - m2) · 100/(m1 - m).

Продовжити виконання лабораторної роботи