Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія
Лабораторна робота: Зневоднення осадів стічних вод центрифугуванням
Оформіть протокол та відішліть його викладачу.

Лабораторна робота №3

Тема роботи: Вивчення процесу механічного зневоднення осаду стічних вод методом центрифугування

Мета роботи: вивчити процес зневоднення осаду стічних вод під впливом відцентрових сил.

Матеріали, реактиви, устаткування: осад стічних вод з масовою часткою вологи Wо = 96,5 %, центрифуга, технічні терези, сушильна шафа, набір центрифужних пробірок, бюкси, лабораторний посуд (стакани, циліндри).

Обробка результатів

1. Розрахувати масову частку вологи зневодненого на центрифузі осаду за формулою:

,

де m – маса бюкси, г;

m1 – маса бюкси з осадом до висушування, г;

m2 – маса бюкси з осадом після висушування.

2. Результати роботи оформити у вигляді таблиці

Маса бюкси,

m, г

Маса бюкси з осадом до висушування,

m1, г

Маса бюкси з осадом після висушування,

m2, г

Масова частка вологи осаду до зневоднення, Wо, %Масова частка вологи осаду після зневоднення, Wц, %
     

3. Зробити висновок по роботі щодо ефективності механічного зневоднення осаду центрифугуванням.

Виконання лабораторної роботи закiнчено.
Оформiть та вiдiшлiть для перевiрки звiт по лабораторнiй роботi.