Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Банки екологiчної iнформацiї
Лабораторна робота: Елементи теорії БД
Перше знайомство з пакетом Access

Перед виконанням завдання слід створити текстовий документ (Документ Word 97/2003/2007), назвіть його XXXXXXXX_LAB1 (розширення файлу *.doc), де ХХХХХХХХ - 8 перших літер Прізвища записаного латинськими літерами. Цей документ буде потрібний для збереження копій екрану (PrintScreen) по кожному завданню.

1. Запустити програму MS Access. Пуск -> Программы -> MS Access. Створити пусту базу даних.

2. Ознайомитись з усіма меню і панелями інструментів. Записати назви Меню (включаючи підменю) і скорочення команд (комбінації клавіш) меню в зошиті (протоколі).

3. Створити нову базу даних. Назвати її „Прізвище” (записане латинськими літерами)”, розширення .mdb додається автоматично.

4. Створити в базі даних таблицю „Список студентів”, за допомогою Конструктора баз даних, яка містить поля: Прізвище, Ім’я, По-батькові, Стать (Ч/Ж), Дата народження (у форматі дд/мм/рррр), Номер залікової книжки (5 цифр).

5. Створити таблицю „Плата за навчання” самостійно, поля: Прізвище, Ім’я, По-батькові, Кількість дітей, Розмір плати за навчання.

6. В режимі конструктора таблиць створити таблиці, що містять наступні дані (особливу увагу звернути на формат даних, що вводяться у таблицю):

- Батьки: Прізвище, Ім’я, По-батькові, Дата і рік народження (ДД.ММ.РРРР), Місце роботи, Посада, Робочий телефон;

- Домашні телефони: Прізвище, Ім’я, По-батькові, Номер телефону (в таблицю ввести не менше десяти значень);

- Група крові: Прізвище, Ім’я, По-батькові, Група крові, Резус-фактор (в таблицю ввести не менше десяти значень);

- Дисципліни: Номер семестру, Навчальний рік, Інститут, Факультет, Курс, Назва дисципліни, Кількість годин, Семестровий контроль (екзамен/залік).

7. Задати різні режими сортування в таблицях бази даних за різними полями (По спаданню, по зростанню).

Продовжити виконання лабораторної роботи