Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Банки екологiчної iнформацiї
Лабораторна робота: Застосування СУБД Microsoft Access для створення БД екологічної інформації
Виконання яких функцій забезпечує СУБД MS Access?
Додавання, вилучення даних
Створення графічних документів та їх обробка
Створення текстових документів та їх форматування