Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Банки екологiчної iнформацiї
Лабораторна робота: Застосування СУБД Microsoft Access для створення БД екологічної інформації
Скільки файлів необхідно для зберігання бази даних СУБД MS Access?
Не потрібно жодного
Потрібен один файл
Потрібно два файли
Потрібно три і більше файли