Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Банки екологiчної iнформацiї
Лабораторна робота: Застосування СУБД Microsoft Access для створення БД екологічної інформації
Яке розширення має файл бази даних СУБД MS Access?
*.xls
*.mp3
*.mdb
*.doc
*.rtf