Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Банки екологiчної iнформацiї
Лабораторна робота: Застосування СУБД Microsoft Access для створення БД екологічної інформації
Для чого призначені таблиці баз даних?
Для зберігання структури баз даних
Для пошуку і відбору даних
Для відбору і аналізу даних
Для виведення даних на друк і на екран монітора