Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Банки екологiчної iнформацiї
Лабораторна робота: Застосування СУБД Microsoft Access для створення БД екологічної інформації
Для чого призначені об’єкти Запити баз даних?
Для пошуку, відбору та сортування даних з таблиць
Для зберігання структури баз даних
Для відбору і аналізу даних
Для виведення даних на друк і на екран монітора