Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Банки екологiчної iнформацiї
Лабораторна робота: Застосування СУБД Microsoft Access для створення БД екологічної інформації
Для чого призначені об’єкти Запити баз даних?
Для перетворення даних за заданим алгоритмом, створення нових таблиць
Для зберігання структури баз даних
Для відбору і аналізу даних
Для виведення даних на друк і на екран монітора