Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Банки екологiчної iнформацiї
Лабораторна робота: Застосування СУБД Microsoft Access для створення БД екологічної інформації
Застосування запитів бази даних потрібне для…
Для зберігання структури баз даних
Для виведення даних на друк і на екран монітора
виконання автоматич¬ного наповнення таблиць даними, імпортованими з інших джерел, вико¬нання найпростіших обчислень