Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Банки екологiчної iнформацiї
Лабораторна робота: Застосування СУБД Microsoft Access для створення БД екологічної інформації
Звідки беруть дані для виконання запитів?
Із базових таблиць
Із мережі Інтернет
Із довідкової служби