Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Банки екологiчної iнформацiї
Лабораторна робота: Застосування СУБД Microsoft Access для створення БД екологічної інформації
Тема: Створення бази даних екологічної інформації

Мета: Навчитись створювати найпростіші бази даних, засвоїти основні операції з базами даних.

Продовжити виконання лабораторної роботи