Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Банки екологiчної iнформацiї
Лабораторна робота: Застосування СУБД Microsoft Access для створення БД екологічної інформації
Який тип полів в таблиці «Підприємства»?
текстовий
числовий
Текстовий і числовий