Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Банки екологiчної iнформацiї
Лабораторна робота: Застосування СУБД Microsoft Access для створення БД екологічної інформації
Вкажіть типи полів «Назви цеху» та «Видів робіт» таблиці «Газоочисне устаткування»?
Числовий
Текстовий
Числовий і текстовий