Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Банки екологiчної iнформацiї
Лабораторна робота: Застосування СУБД Microsoft Access для створення БД екологічної інформації
Вкажіть типи полів «Код речовини» та «Потужність викиду» таблиці «Речовини, що викидаються підприємством»?
Числовий
Текстовий
Числовий і текстовий