Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Банки екологiчної iнформацiї
Лабораторна робота: Застосування СУБД Microsoft Access для створення БД екологічної інформації
Вкажіть типи полів Висота, Діаметр, Швидкість виходу ГПС, Координати (Х, У) таблиці «Джерела викидів»?
Числовий
Текстовий
Числовий і текстовий