Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Банки екологiчної iнформацiї
Лабораторна робота: Застосування СУБД Microsoft Access для створення БД екологічної інформації
Який тип поля «Найменування речовини» таблиці «Забруднюючі речовини»?
Числовий
Текстовий
Числовий і текстовий