Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Банки екологiчної iнформацiї
Лабораторна робота: Застосування СУБД Microsoft Access для створення БД екологічної інформації
Вкажіть тип поля «Номер джерела викиду» таблиці «Газоочисне устаткування»?
Числовий
Текстовий
Счетчик